+1-647-374-0700 (   )   |   Unit 201, 8131 Yonge Street, Thornhill, Ontario
ARG Immigration
ARG Immigration Services Inc.
ICCRC Number: R535177
خانه  /   خرید بیزینس و دریافت ویزای کار

دریافت ویزای کاری کانادا از طریق خرید بیزینس

اگر امکان دریافت اقامت دائم کانادا از روش های دیگر مانند برنامه های نیروی متخصص یا سرمایه گذاری که مستقیم منجر به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا می شود را دارید، ترجیحا روش خرید بیزینس و ویزای کار را انتخاب نکنید. اگر شرایط اقدام در برنامه های مهاجرتی را ندارید و توان و اشتیاق اداره بیزینس در کانادا را دارید، آنگاه شاید این روش برای شما مناسب باشد

بیزینس در کانادا

بیزنس می تواند یک شرکت یا یک کسب و کار مانند یک مغازه و یا رستوران باشد. لزوماً محل شرکت یا کسب متعلق به آن نیست و می تواند اجاره ای باشد هر چند در موارد نادری ملک محل بیزنس نیز در آن گنجانده شده و با بیزنس به فروش می رود. آنچه شما برایش پرداخت می کنید اگر ملکی در کار نباشد در حقیقت نام، مجوز، سابقه، مشتریان و..... آن کسب و کار یا شرکت است.


چه کسی می تواند در کانادا بیزینسی را خریداری نماید

هر کسی می تواند در کانادا بیزنس بخرد و هیچ محدودیتی از جهت مالکیت بیزنس نیست ولی این به این معنی نیست که هر خریدار بیزنسی می تواند مجوز کاردر کانادا را بگیرد


مشخصات و شرایط یک بیزینس مناسب در کانادا
  1. بیزنس فعال باشد. صرف ثبت یک شرکت و انتقال آن به دیگری خرید بیزنس نیست
  2. دست کم کنترل ۵۱ درصد را در اختیار داشته باشید. اگر سهامدار زیر ۵۰ درصد باشید، عملا قدرت تصمیم گیری در شرکت در اختیار شما نیست.
  3. بیزنس برای جامعه کانادایی منافع اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی داشته باشد که البته این ها مفاهیم پیچیده ای است و قانع کردن اداره مهاجرت کانادا در این زمینه مهارت ویژه می طلبد.
  4. آن بیزنس با توجه به سوابق و دانش خریدار آن در عمل شدنی و واقعی باشد به این معنی که اداره مهاجرت کانادا هنگام صدور ویزا به سابقه و توانایی های متقاضی در اداره آن بیزنس نگاه ویژه دارد و صرف خرید بیزنس با منافع بسیار برای جامعه کانادایی او را برای صدور ویزا قانع نمی کند.

شرایط مورد نیاز متقاضی خرید بیزینس در کانادا
  1. داشتن توان مدیریت بیزنس شامل ترکیبی از سابقه و تحصیلات و نیز دانش زبان کافی.
  2. داشتن قصد اداره بیزنس: متقاضی باید شخصا بیزنس را اداره کند و به عنوان مدیر اجازه کار می گیرد و نمی تواند آن را به دیگری بسپارد.